OM OSS

 Arbeidsinkludering og deltakelse

Nordpolen Industrier er en samfunnsaktør som driver med karriereveiledning, kursing, arbeidstrening og jobbformidling, samt at vi produserer gode produkter og utfører arbeidsoppdrag for næringslivet. Vi tilbyr trygg rekruttering gjennom vårt samarbeid med arbeidsgivere som har mot til å gi folk en sjanse. Vi arbeider med mennesker i omstilling og endring. Gjennom veiledning, opplæring, arbeidstrening og kompetanseutvikling skaper vi positive endringer som skaper nye muligheter i arbeidsmarkedet.

Vårt motto er «Det er godt å ha jobb – trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid». Vi mener at alle mennesker skal ha en verdig plass i samfunnet vårt, og vi tror på at livsglede skapes gjennom arbeid og deltakelse i samfunnet. Vi jobber samvittighetsfullt etter våre verdier; Raushet, Verdighet, Arbeidsglede og Profesjonalitet.

Vi har et godt og viktig samarbeid med NAV og Oslo kommune. Nordpolen Industrier er en vekst- arbeidsmarkedsbedrift, med Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter (51 %) og Oslo kommune (49 %) som eiere. Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven.

Godkjent Lærebedrift

Nordpolen Industrier er en godkjent lærebedrift. Vi gir ungdommer mulighet til å ta en fagutdannelse kombinert med tilpasset undervisning i videregående skole. Vi har lærekandidater i Salgsfaget, hvor du kan jobbe med markedsføring og salg av Nordpolen Industrier sine produkter og/eller jobbe i matbutikker som vi samarbeider med. Vi har lærekandidater i Logistikkfaget, hvor du kan jobbe ved vårt lager og verksted i Sinsenveien. Ordningen har en varighet på opptil 4 år og vil føre til et kompetansebevis.

 

Nordpolen Industrier sin historie

Nordre Åsens tomtegrunn ble stilt til rådighet av Oslo kommune for «støttelaget for åndsvake» i 1950. På sitt representantskapsmøte 13.11.50 fikk styret fullmakt til å arbeide for å planlegge et daghjem til 80 barn med utviklingshemming. Hovedbidraget på 300.000,- kom fra skipsreder Olav Ringdal. Deretter ble det i 1952 bygget et barnehjem. Avdelingen Lindegård eller «kurven» ble flyttet til Grefsenveien. Denne avdelingen er i dag Nordpolen Industrier.

Fram til 31.12.90. har dette vært et eget aksjeselskap, med stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter som hovedaksjonær. Nordpolen Industrier ble godkjent som tiltaksarrangør gjennom NAV for Varig tilrettelagt (VTA) arbeid 1.januar 2005, og for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) fra 2008.

Nordpolen Industrier er en Oslobedrift og vi er stolte av byen vår. Vi hadde først lokaler i Grefsenveien 26 på Nordpolen ved Sandaker i Oslo. Derav fikk vi navnet vårt. Vi holder i dag til i lokaler på Løren ved Sinsen, et sentralt område i vekst.

Nordpolen Industrier sitt samfunnsengasjement

Nordpolen Industrier har i syv år støttet Mehayo, et hjem for barn med utviklingshemming i Tanzania. Daglig leder har besøkt barnehjemmet to ganger i løpet av denne tiden, og våren 2016 fikk vi et veldig hyggelig besøk fra Mehayas leder Linda Ngodi. Barnehjemmet ble til fordi Linda, en dame med mye mot og et stort hjerte, reagerte på at barn med et handikap ofte ble forlatt eller skjult i familiene. Vi er stolte over å ha et samarbeid med denne flotte organisasjonen.