Våre tjenester

Nordpolen Industrier AS er en vekst- og arbeidsmarkedsbedrift hvor mennesker i vekst står i fokus. Vårt primære mål er å gi mulighet til å komme i arbeid. Vi er en samfunnsaktør som driver med karriereveiledning, kursing, arbeidstrening og jobbformidling. Vi tilbyr trygg rekruttering gjennom vårt samarbeid med arbeidsgivere som har mot til å gi folk en sjanse. Vi arbeider med mennesker i omstilling og endring. Gjennom veiledning, opplæring, arbeidstrening og kompetanseutvikling skaper vi positive endringer som skaper nye muligheter i arbeidsmarkedet.

NAV er vår største samarbeidspartner. På oppdrag fra NAV leverer vi en rekke arbeidsrettede tjenester for personer som trenger bistand til å komme tilbake til arbeidslivet.